Disclaimer

Deze website door Van Loon OndersteuningsDienst (VLOD) heeft als doel het verstrekken van algemene informatie die niet expliciet bedoeld is om op individueel niveau of in een specifieke situatie te worden toegepast. De inhoud van deze website kan op elk moment worden gewijzigd zonder dat VLOD daarvan een kopie hoeft te bewaren.

Hoewel Van Loon OndersteuningsDienst de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij het samenstellen van deze site kan geen garantie worden gegeven over de volledigheid, juistheid, actualiteit of betrouwbaarheid van de geboden informatie.

Het intellectueel eigendom en de auteursrechten van het materiaal op deze site berusten bij VLOD. Het materiaal op de website van VLOD wordt zonder enige overeenkomst, belofte of garantie ter informatie aangeboden en mag niet zonder haar toestemming door derden worden overgenomen. VLOD kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld naar aanleiding van de inhoud van haar website of het gebruik door derden van de daar aangeboden informatie.

VLOD zal geen enkele verantwoordelijkheid accepteren voor dataverlies, schade of andere onderbrekingen die optreden als u haar website en server bezoekt. VLOD garandeert niet dat de functies van de website vrij van onderbrekingen of fouten zijn of dat door u verzonden informatie, al dan niet volledig bij haar binnenkomt. VLOD garandeert ook niet dat fouten in de website verbeterd worden of dat de website en server, ondanks onze uiterste zorg vrij zijn van virussen of andere schadelijke programmatuur. Het eventueel downloaden van de aangeboden bestanden gebeurt dan ook volledig onder eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze site.

VLOD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor direct dan wel indirect verlies of schade, zonder enige beperkingen. Ook voor gevolgen van het gebruik van de website of een connectie naar de website wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd.

In geval van misbruik, of het vermoeden daarvan van haar naam, deze site of de daarop aangeboden informatie zal de VLOD zich beroepen op het Nederlands Recht.