Beroepscode en professionaliteit

VLOD staat geregistreerd bij Registerplein.

VLOD staat geregistreerd bij Registerplein. VLOD - Van Loon OndersteuningsDienst | Beroepscode en professionaliteitRegisterplein is opgericht om op onafhankelijke wijze, zonder winstoogmerk, de deskundigheid van beroepsbeoefenaars in het sociale domein zichtbaar te maken. Registerplein is daarmee hét onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals op het gebied van beroepsregistratie.

Professionalisering van sociale beroepen en beroepsregistratie zijn sterk met elkaar verbonden. Registerplein werkt samen met beroepsverenigingen, opleiders en werkgevers aan het ontwikkelen van registratienormen. Deze normen beschrijven de eisen die gelden voor toetreding tot het beroepsregister en voor herregistratie.

Door inspraak van de beroepsorganisaties wordt het draagvlak voor de registratienormen gewaarborgd. Het college van Registerplein stelt samen met de betreffende beroepsorganisaties nieuwe registratienormen (of wijzigingen van bestaande registratienormen) op.