Persoonsgebonden Budget (PGB) aanvragen

Wanneer ondersteuning thuis en/of in de omgeving nodig is dan zijn er mogelijkheden om dit via de gemeente te vergoeden door middel van een Persoonsgebonden Budget (PGB). De gemeente beoordeelt uiteindelijk of dit kan worden toegekend.
Het PGB valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de Jeugdwet.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een PGB?

Iemand komt in aanmerking wanneer er sprake is van zorg en/of wanneer het niet altijd lukt om mee te doen in de maatschappij. Ook wanneer er zorg verwacht gaat worden kan een PGB aanvraag worden gedaan.

Ik kan dit gratis en vrijblijvend met u bepalen en u hierbij verder helpen.