Werkwijze

Om in aanmerking te komen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden. VLOD biedt vrijblijvend en gratis de mogelijkheid om samen met u naar deze voorwaarden te kijken.

  • U neemt contact op met VLOD door middel van het contactformulier
    of telefoon 030-7070899 of 06-22 05 79 26

  • Samen bespreken we uw situatie en vraag

  • Vervolgens bepaal ik of VLOD de juiste partij is om u te helpen.
    We plannen een afspraak of ik verwijs u door naar meer passende ondersteuning.

  • Samen stellen we een plan van aanpak op en dienen deze in bij uw gemeente

  • Bij akkoord kan VLOD de ondersteuning bieden die nodig is

VLOD doorloopt deze stappen kosteloos met u!

Na akkoord zal de ondersteuning worden bekostigd vanuit het budget dat is toegekend door de gemeente.
Ook wanneer u al een PGB heeft of particuliere zorg of ondersteuning nodig heeft kan VLOD in veel gevallen de juiste ondersteuning bieden.