Heeft u een klacht? Laat het ons weten.

Wanneer u niet volledig tevreden bent over onze dienstverlening dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt dit doorgeven aan uw ambulant begeleider en hij of zij zal met u zoeken naar een oplossing. Indien nodig wordt de manager ingeschakeld maar dat mag u natuurlijk ook zelf doen.

Mocht dit geen uitkomst bieden en overweegt u om een klacht in te dienen dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling.

Ons klachtenformulier kunt u hier invullen.

Het kan zijn dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, de klacht onopgelost blijft of dat er redenen zijn waardoor het intern bespreken van de klacht niet mogelijk is. De onafhankelijke klachtenbemiddeling van Quasir kan in die gevallen een bemiddelende rol spelen.

Telefonisch contact
Klachtenbemiddelingstelefoon: 085-487 4012
E-mail adres: info@quasir.nl

Schriftelijke klachten kunnen verstuurd worden naar onderstaand adres:

Ook kan er contact opgenomen worden met de geschillencommissie sociaal domein.

Telefoonnummer: 06-13 83 94 10
Werkdagen van 9:00 tot 17:00
E-mailadres: info@geschillencommissiesociaaldomein.nl
website: www.geschillencommissiesociaaldomein.nl