vlod-van-loon-ondersteuningsdienst-onderwijsinstellingen-home

VLOD heeft jarenlange ervaring binnen zowel het Primair Onderwijs (PO), het Speciaal Onderwijs (SO) als het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (V(S)O) wanneer het gaat om passend onderwijs binnen onderwijsinstellingen en het samenbrengen van zorg en onderwijs.

De inzet van VLOD is altijd op maat. Concreet werkt VLOD aan datgene wat nodig is om bij te dragen aan verbeterde zorg binnen de school. Dit doet VLOD voornamelijk door:

logo LBBO - Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs

Om de kwaliteit te borgen onderstreept VLOD het kwaliteitsregister van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). Hiermee identificeert VLOD zich met de kwaliteitscriteria en de ethische code van de vereniging. De ethische code, die de professionele houding van de begeleider beschrijft, is opgenomen in de Beroepsstandaarden van de LBBO.