Coaching en Mediation

vlod-van-loon-ondersteuningsdienst-onderwijsinstellingen-coaching-mediationSoms loopt de samenwerking intern of met ouders niet zoals dat zou moeten. Ook kan het voorkomen dat u zoekt naar de juiste invulling van uw taken, toekomst of kunt u een steuntje in de rug gebruiken. Het is dan waardevol wanneer degene die met u meedenkt, relevante ervaring heeft vanuit het onderwijs en de onderwijscultuur kent.

VLOD kan door middel van coaching uitkomst bieden in die situatie. Ik kijk naar datgene wat nodig is, wat de overeenkomsten zijn en naar wat lukt.

VLOD kan u helpen bij de volgende situaties:

  • Impasse door verschillende inzichten in onderwijsbeleid, onderwijsleerproces van klas of leerling
  • Werkstress door overbelasting, conflicten of ongewenst gedrag
  • Onzekerheid over toekomst en mogelijkheden in het onderwijs
  • Functioneringsproblemen en/of motiveringsproblemen