vlod-van-loon-ondersteuningsdienst-onderwijsinstellingen-coaching-mediation

Soms loopt de samenwerking intern of met ouders niet zoals dat zou moeten. Ook kan het voorkomen dat u zoekt naar de juiste invulling van uw taken, toekomst of kunt u een steuntje in de rug gebruiken.

Training en Presentatie | VLOD - Van Loon OndersteuningsDienst

Ik heb langere tijd op zeer veel verschillende scholen ervaring opgedaan in datgene wat nodig is om zorg en onderwijs samen te brengen. De combinatie van gedragskunde, praktijkervaring en vaardigheden zorgt voor ondersteuning op maat.

vlod-van-loon-ondersteuningsdienst-onderwijsinstellingen-onderwijsadvies-begeleiding

VLOD ondersteunt het onderwijsveld bij complexe situaties rondom zorg en onderwijs. Passend onderwijs vraagt soms extra creativiteit, doorzettingsvermogen en motivatie van de leerkracht, het team en ouders.