Onderwijsadvies en Begeleiding

vlod-van-loon-ondersteuningsdienst-ouder-en-kindVLOD ondersteunt het onderwijsveld bij complexe situaties rondom zorg en onderwijs.

Passend onderwijs is niet altijd direct passend en vraagt soms extra creativiteit, doorzettingsvermogen en motivatie van de leerkracht, het team en ouders. Desondanks blijkt dat in sommige gevallen alle inspanningen onvoldoende zijn om het onderwijs passend te maken voor een kind. Ook dan biedt VLOD een handreiking in datgene wat nodig is om het vervolg op een zo goed mogelijke manier in te vullen.

VLOD streeft naar verbinding tussen het Sociaal Team en de school. Ik ben in staat om deze verschillende beroepenvelden samen te brengen en hier een actieve rol in te spelen door jarenlange opgedane kennis en ervaring vanuit beide velden.

Uw vraag is bepalend voor mijn dienstverlening. Of het nu gaat om:

  • klassenmanagement
  • excellente leerlingen
  • sociaal emotionele ontwikkeling
  • gedragsproblematiek
  • effectief leren
  • oudercommunicatie;

VLOD geeft richting in complexe situaties en geeft inzichten om verder te komen.