vlod-van-loon-ondersteuningsdienst-bedrijven-homeVLOD staat voor Van Loon OndersteuningsDienst en is in 2011 opgezet door mij, Gert-Marijn van Loon, gedragskundige en Social Worker.
Ik ben gespecialiseerd in interprofessionele samenwerking, schoolmaatschappelijk werk en zorgbreedte.

Daarnaast heb ik als gedragskundige, maatschappelijk werker en docent jarenlange ervaring met zorgbehoevende kinderen, jongeren en volwassenen vanuit zowel het bijzonder speciaal (voortgezet) onderwijs, zorginstellingen en de psychiatrie.

Mijn jarenlange ervaring heeft ertoe geleid dat VLOD verbonden is met gemeenten, zorginstellingen, (speciale) scholen en cliënten. Een groeiend netwerk dat helpt om mensen de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is.

Ik bied ondersteuning die past bij de vraag. Jonge gedreven hulpverleners maar ook ervaren gespecialiseerde begeleiders en coaches zijn verbonden aan VLOD.

VLOD heeft als visie “verbeteren door te doen”. Meedoen in de maatschappij door actief te zijn. VLOD staat voor volwaardige ondersteuning waarbij iedereen kan bouwen aan zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.

VLOD – Van Loon OndersteuningsDienst staat geregistreerd bij het Registerplein, het officiële register voor maatschappelijk werkers.

Registratienummer: 461030591

logo Registerplein