Tarieven voor onderwijsinstellingen

U kunt als school altijd vrijblijvend contact opnemen met VLOD OnderwijsDienst.

Ook een vrijblijvend oriëntatiegesprek behoort tot de mogelijkheden.

DIENSTUURTARIEFUREN

Oriëntatiegesprek over de mogelijkheden voor begeleiding

GRATIS

1 - 2

Taakspel traject per deelnemer.
Bij een traject voor meerdere deelnemers kan er korting worden toegepast.

€ 60,-

30 - 35

Co-teaching per deelnemer.
Bij een traject voor meerdere deelnemers kan er korting worden toegepast.

€ 60,-

10 - 15

Coaching in het onderwijs per deelnemer.
Bij een traject voor meerdere deelnemers kan er korting worden toegepast.

€ 60,-

1 - onbeperkt

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

€ 60,-

1 - onbeperkt

Training executieve vaardigheden
per groep van max. 15 deelnemers

€ 60,-

15 - 20

Begeleiding excellente leerling
per groep of individueel

€ 60,-

1 - onbeperkt

Training sociale vaardigheden
per groep of individueel

€ 60,-

1 - onbeperkt

tarieven zijn exclusief BTW